شروع کار

بعد از اینکه درسم تو دانشگاه تموم شد، به همراه یکی از دوستان هم دانشگاهی و صمیمی ام به نام علی، دفترچه خدمت نظام وظیفه را از یکی از مراکز پلیس +10  خریداری کردیم و با توجه به توضیحات اون دفترچه، مدارک مورد نیاز را آماده کردیم و چند روز بعدش با هم به یکی از همین دفاتر پلیس + 10 مراجعه کردیم و مدارک را ارسال کردیم.

حدود یک ماه بعدش برگه های سبز برامون توسط پست ارسال شد.  تو این برگه ها در مورد ارگان و محل خدمت (یعنی سپاه، نیروی انتظامی یا ارتش) هیچ چیزی نوشته نشده، فقط تاریخ اعزام به خدمت خورده بود: 1/04/١٣٨٩

وقتی تاریخ اعزام به خدت را دیدم، خیلی ناراحت شدم. چون اون موقع اواسط دی ماه(1388) بود و تاریخ اعزام به خدمت حدود شش ماه بعد خورده بود. من تو یه شرکت به صورت پاره وقت مشغول به کار بودم اما از اونجایی که اصلاً علاقه نداشتم شش ماه معطل رفتن به سربازی بشم و تازه خود سربازی هم که 17 ماه طول می کشید، بنابر این،  چندروز بعدش برگه سبز را برداشتم و به اداره وظیفه عمومی مراجعه کردم تا شاید راهی برای جلو انداختن تاریخ اعزام پیدا کنم.

اونجا یه تعدادی از مشمولان را دیدم که مایل بودند تاریخ اعزامشون را عقب بندازند. یه تعدادی هم مثل من مایل بوند تاریخ اعزام را جلو بندازند. من یه نفر را پیدا کردم که دوست داشت امریه آموزش و پرورش بشه و به دنبال یه نفر می گشت که جاش را با اون عوض کنه. وقتی ازش پرسیدم دوست داری چه تاریخی اعزام بشی، گفت: تاریخ اعزامم 1/12/1388 خورده و دوست دارم با یه نفر 1/04/1389 جام را عوض کنم.

با خوشحالی بهش گفتم من هم خیلی دوست دارم اول اسفند اعزام بشم، پس مشکل دیگه حله. با هم رفتیم پیش مسئول اعزام تا کارهای جابجایی من و اون را انجام بده که اولین ضد حال خدمت را اینجا خوردم. مسئولش که البته آدم خوش برخوردی هم بود گفت حداکثر مدت زمان دوماه قابل جابجایی هست ولی شما چهار ماه فاصله ی زمانی دارید و این کار امکان پذیر نیست!

گفتم هیچ راه حلی نداره که هم مشکل این آقا حل بشه و هم مشکل من؟ گفت: این آقا باید یه نفر 1/02/1389 پیدا کنه و با اون جابجا بشه. شما هم (یعنی من) در روز اعزام یعنی 01/12/1388 بیا شهرک آزمایش، افرادی که کد خورده اند را ما تقسیم می کنیم، اگر جای اضافی بود شماها را به صورت داوطلب می فرستیم.

به هر حال چاره ای نبود جز اینکه حدود دو ماهی منتظر روز اعزام بشیم که ببینیم چی میشه.

/ 0 نظر / 374 بازدید